Notícies

Avís del Color del disseny d'impressió del segellPrimer de tot, el disseny de color impressió abans un munt de procés, probablement incloent tractament humitat de paper, tinta desenvolupament, configuració lubrificant i així successivament, aquests processos són molt importants i no pot ser ignorada. Vegades el paper perquè el contingut d'aigua és desigual farà del fenomen electrostàtic d'impressió procés, així que el procés ha de ser molt acurat abans. Procediment d'impressió és que més tabú és l'aparició del fenomen electrostàtic, en cas contrari es produiran conseqüències imprevisibles.

En segon lloc, abans de la finalització de l'obra pot començar placa prova d'impressió de càrrega, el primer pas es pot utilitzar després de la impressió de prova, càrrega i altres processos. Al mateix temps en l'arrencada, ens ha d'ajustar a tots els aspectes, com el mecanisme entintat, impressió de pressió, transport d'aigua i estructura etcètera. Només ajustant aquestes estructures poden sorgir productes de treball d'alta qualitat. Moltes empreses vegades trobareu que no és clar el text imprès, o ubicació incorrecta i així successivament, són que aquestes institucions no depurar bons resultats.