Notícies

Roba d'etiqueta amb roba d'impressió és molt ImportantEn general, la fàbrica d'impressió es comunicaran amb l'empresa abans de l'etiqueta de peça està imprès. A través de la comprensió de les empreses a les necessitats d'empresa de fer el millor i la imatge corporativa en el disseny, la planta d'impressió en el procés de disseny serà de color, tipus de lletra i altres detalls del problema també surten amb la discussió de l'empresa, i s'esforcen per fer la roba etiqueta impressió efecte d'aconseguir el millor.

Perquè l'etiqueta de roba és relativament petit, si és impossible d'imprimir tota la informació de l'empresa, per tant, cal fer el color i el tipus de lletra, normalment serà la fàbrica impressió de roba etiqueta amb la imatge corporativa, colors relacionats amb el producte llistats, la comparació per determinar el color seleccionat, sembla molt simple, però que requereix el disseny acurat per professionals.

Procediment d'impressió d'etiquetes a més de la selecció d'equips de roba, hi ha l'elecció de materials, perquè cada material representa una imatge diferent, uns materials de qualitat no només pot deixar l'actualització d'etiqueta, però també per l'empresa posar de relleu un cert temperament, així la millor roba etiqueta impressió detalls són també molt l'atenció, tant com sigui possible per impressionar a les dades dels clients.