Exposició

Selecció de tintes d'impressió d'etiqueta1, l'aigua tinta de seguretat i salut, no contaminants, en línia amb els requeriments ambientals, salut favorable a la humana, però hi ha deficiències, com ara lent assecat, saturació de color no és pobre, alta estabilitat, no és adequat per a imprimir a una gran àrea de la camp, molt lloc propens a la precipitació, fenomen d'estratificació.

2, base dissolvent etiqueta tinta d'impressió a adaptabilitat material segell, actuació estable, alta qualitat d'impressió, però hi ha problemes de contaminació ambiental, alguns dissolvents volàtils nocives per al cos humà.

3, etiqueta UV imprimint tinta rendiment, fiables i de qualitat, ampli àmbit d'aplicació, però alts preus i la necessitat per especialitzada assecat equips, els materials de suport també tenen certs requisits.