Exposició

Visualitzar els continguts de l'etiqueta de robaGB5296.4-2012 normes nacionals per a tèxtil i roba requeriments sobre l'etiqueta té vuit punts:
1, nom i adreça del fabricant;
2, nom del producte;
3, talla o especificacions;
4, composició de fibra i contingut;
5, mètodes de manteniment;
6, l'aplicació d'estàndards de producte;
7, categoria de seguretat;
8, consideracions d'ús i emmagatzematge.